Werkplek Philipse IT

Opnemen

Selecteer een ticket of vul een naam van een klant in. Druk dan op klok starten om de tijd op te nemen.

De tijden kunnen achteraf worden uitgelezen en eventueel worden aangepast.

Toevoegen

Selecteer een ticket of vul een naam van een klant in. Voer de tijden van de werkzaamheden in.

De tijden kunnen achteraf worden uitgelezen en eventueel worden aangepast.

Bekijken / Wijzigen

Selecteer een tijdsopname en bekijk de werkzaamheden met de besteedde tijd

De tijden kunnen achteraf worden uitgelezen en eventueel worden aangepast.